УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Второ заседание на групата на заинтересованите страни по проект D-CARE

 На 28.01.2021 г.  се проведе Второто заседание на групата на заинтересованите срани по проект D-CARE, съ-финансиран по програма Interreg Danube. Събитието беше  организирано съвместно от партньорите по проекта НАСО, РАПИВ и Община Аксаково.

Представители на общини от Североизточния регион се запознаха с основните дейности и очаквани резултати по проекта. Представени бяха добри практики за предоставяне на интелигентни грижи за възрастни хора от Община Дългопол и Община Аксаково.
Семинарът продължи с дискусия, фокусирана върху „интелигентни грижи и здраве“.
Благодарение на дискусията бяха изведени основни заключения, необходими за по-нататъшни дейности за изпълнение на проекта.
 
За актуална информация по проект D-CARE следете нашия сайт, нашата фейсбук страница, уеб-сайта на проекта или се абонирайте за бюлетина по проекта
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни