УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Втори тур на опознавателните посещения по проект INTRA във Фаро, Португалия с участие на българските представители на Групата на заинтересованите страни

На 30.05.2018 г. в Комисията за координация и развитие на регион Алгарве (CCDR-Alg) домакинства опознавателно посещениe, което задълбочи познанията за идентифицираните добри практики за интернационализация на МСП, които бяха представени от президента на регионалния орган на Алгарв – CCDR Algarve, пред екипа на РАПИВ,  представителите на заинтересованите страни от България -  2 експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващия орган на ОПИК и 1 представител на ВСУ „Черноризец Храбър”. 
Специално внимание беше обърнато на 3-те добри практики, успешно реализирани в региона чрез оперативната програма за Алгарве:
Инициатива за интернационализация на МСП - Индивидуални проекти.
Инициатива за интернационализация на МСП - съвместни проекти.
Ваучери за интернационализация.
По време на посещението CCDR и представителите на Групата на заинтересованите страни имаха възможността да обсъдят потенциално сътрудничество. 
На 31 май 2018 г. в университета в Алгарве беше разгледан и интернационализационният и инкубационен модел на региона, с което беше придобита по-добра представа за регионалната среда за стимулиране на интернационализацията на регионалните МСП.
Всички добри практики по проект INTRA могат да бъдат разгледани тук
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни