КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Участие на РАПИВ в Международна бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“

На 22 юни 2018 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ д-р Ралица Жекова - изпълнителен директор на РАПИВ представи проект WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, който е съ-финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG Danube Transnational 2014-2020 г на международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“, панел „Партньорства между университети и бизнес“.
В същия панел бяха представени и успешната дуална система между бизнеса и университетите в Унгария от Марта Зибауер (Университет Обуда, Унгария), практиките на успешните партньорства на АДАСТРА в рамките на ADASTRA ACADEMY в България от Захари Барбов, спецификата на взаимодействието на Concordia University of Edmonton с фондове за научни изследвания в Канада от проф. Росица Маринова, сътрдуничеството между университети и бизнес в областта на науката за данните и онлайн маркетинга от Хенрик Нордмарк - Profusion, новото партньорство на ВСУ с BEC (Bulgarian Entrepreneurship Center) и фондация Interculture за реализация на магистърска програма по предприемачество във ВСУ от доц. Елеонора Танкова.
Други акценти бяха свързани и с най-новите тенденции в областта на науката за данни, анализа на данни, изкуствения интелект, естествените потребителски интерфейси, семантичните технологии, модерният маркетинг и невромаркетинга.
По време на конференцията присъстваха над 100 представители на бизнеса, научните среди, студенти и гости.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни