УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Участие на РАПИВ на Международна бизнес конференция „Наука и образование за интелигентно бъдеще“

Международна конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”  (Science and Business for Smart Future 2021) се проведе на 13 септември 2021 г. във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.
Тази година събитието е посветено на биотехнологиите, а организатор и домакин на форума е катедрата “Информатика” на университета.

По време на втората част на конференцията - панел БИОТЕХ , която има за цел да представи партньорски практики и изграждане на нови съвместни проекти между участниците, Д-р Ралица Жекова - изпълнителен директор на РАПИВ представи проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“, който е съ-финансиран по  програма INTERREG Danube Transnational 2014-2020 г. 

Повече информация относно програмата и участниците може да намерите на: 
https://events.vfu.bg/smartconf_2021/
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни