УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Трето заседание на Регионалната група на заинтересованите страни по проект INTRA

Третото заседание на Регионалната група на заинтеросованите страни по проект INTRA се проведе на 13.09.2017 г. в сградата на РАПИВ. На заседанието присъстваха представители на Министерството на икономиката, ГД ЕФК, Областна администрация – Варна, регионални браншови организации, НПО и МСП.
Екипът на проекта запозна участниците с изпълнените дейности до момента. 
Представени бяха допълнително селектирани български добри практики в рамките на проекта, както и добрите практики за интернационализация на МСП от регион Подравие, Словения и регион Абруцо, Италия. 
Членовете на Регионалната група на заинтересованите страни валидираха някои от представените европейски добри практики, преценявайки възможностите им за трансфер в региона.
Акцентът на заседанието бe поставен върху представяне на работната версия на Анализа за изследване на състоянието на интернационализация на МСП от Североизточния регион, включително резултатите от извършено проучване сред фирмите в региона и сред подкрепящите бизнеса организации. 
Обсъдени бяха основните резултати от извършените проучвания относно бариерите и нуждите на МСП и наличните мерки за подкрепа. Изведени бяха основни изводи и препоръки.
За повече актуална информация по проект INTRA посетете линка

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни