УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Трето вътрешно обучително събитие по проект INTRA

На 21.09.2017 г. РАПИВ беше домакин на Третото вътрешно обучително събитие по проект INTRA, изпълняван по програма INTERREG EUROPE на ЕК. Участниците бяха запознати с добрите практики за интернационализация на регион Абруцо, Италия и регион Подравие, Словения.
Акцентът на събитието бе поставен върху Анализа на интернационализацията на МСП от Североизточния регион на България. Участниците дискутираха резултатите от извършено проучване сред регионални компании, както и предлаганите мерки за подкрепа. Формулирани бяха конкретни препоръки, които ще бъдат отразени във финалната версия на документа.
За повече информация посетете https://www.interregeurope.eu/intra/news/news-article/1677/third-intra-iol-meeting-held-in-varna/.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни