УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Проведе се Транснационално информационно събитие „Бизнес жените в Дунавския регион”

      При голям интерес премина Транснационално информационно събитие „Бизнес жените в Дунавския регион” на 17 Юли 2018 в град Варна, България, организираното от Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).
      Събитието е част от дейности по проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, който е съ-финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения, по програма INTERREG Danube Transnational 2014-2020 г., в който РАПИВ е водещ партньор. В консорциума са включени общо 14 партньора от 9 страни от Дунавския регион.  Проектът се фокусира върху стимулиране на млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес с цел реализиране на пазарен успех чрез  различни подходи за повишаване на техните компетенции за бизнес и социални иновации, включително създаване на Центрове за предприемачество за жени и разработване на иновативни модели на обучение.
      Повече от 50 представители на международни организации, Министерството на икономиката, университети, институти, неправителствен сектор, бизнес и други заинтересовани страни получиха актуална и полезна информация за наличните мерки за подкрепа на младите жени предприемачи.
      Г-н Яни Янев, председател на УС на РАПИВ и г-н Антониос Мелас, представител на Съвместния секретариат на програмата INTERREG Danube Transnational, приветстваха гостите и участниците в събитието.
      Д-р Юдит Шрик-Сенци, координатор на Приоритетна област 8 на Европейската стратегия за Дунавския регион, представи дейностите на работните групи в рамките на приоритетната област, както и възможностите, които предоставят за сътрудничество за постигане на целите на Стратегията.
      След представяне на националните политики за подкрепа на жени предприемачи, г-жа Ралица Жекова, РАПИВ, представи проект WOMEN IN BUSINESS, включително цели, дейности и очаквани резултати. Партньорите по проекта се включиха в събитието и представиха организациите си и ролята им в проекта.
      До края на сутрешната сесия бяха представени няколко инициативи за подкрепа на предприемачеството, включително чрез обучения и чрез мрежа на бизнес ангели за жени предприемачи.
      Следобедната сесия бе посветена на обмяна на опит, търсене на синергии и капитализационни дейности с други проекти, съ-финансирани по първата покана за набиране на проектни предложения по DTP, а именно: Excellence in ReSTI, DA-SPACE, CITYWALK и проект WOMEN (Interreg CE).
      За повече информация:

      Видео

      http://www.interreg-danube.eu/women-in-business

      https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject/


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни