КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Предстои Транснационално информационно събитие "Бизнес жените в Дунавския регион"

      На 17 юли 2018 г. от 09:00 ч. в хотел Галерия Графит, РАПИВ ще бъде домакин на Транснационално информационно събитие „Бизнес жените в Дунавския регион”, организирано по проект WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, съ-финансиран по INTERREG Danube Transnational 2014-2020 г

      Проектът се фокусира върху стимулиране на млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес с цел реализиране на пазарен успех чрез различни подходи за повишаване на техните компетенции за бизнес и социални иновации, включително създаване на Центрове за предприемачество за жени и разработване на иновативни модели на обучение.

      В събитието ще вземат участие представители на партньорите по проекта, международни организации, Министерството на икономиката, университети, институти, неправителствен сектор, бизнес и други заинтересовани страни с цел представяне и получаване на актуална и полезна информация за наличните мерки за подкрепа на младите жени предприемачи.

      Предварителната регистрация е задължителна, поради ограничен брой места!

      Очакваме ви!
      Програма

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2460

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни