УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Обучение: Оценка на лидерски умения. Подходи за комуникация

 

Оценка на лидерски умения. Подходи за комуникация.

17.10.2023, 17.00 ч. – 19.30 ч., в зала на ул. „Отец Паисий“ 11, ет. 4., гр. Варнa

Доц. д-р Мария Станимирова, Икономически университет - Варна

 


Обучението е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията за развитие на човешкия потенциал в организации от различен тип. Акцент е поставен на ролята на лидерството в цялостната система на управление на бизнеса.

Участниците ще получат възможност да идентифицират собствения стил на лидерство с цел адаптиране на поведението си и по-добра комуникация. Развиват се практически умения за разпознаване на характеристиките на различните типове поведение и предпочитана модалност на комуникация.

Участието е безплатно, но се изисква регистрация!

Използвайте формата по-долу и запазете своето място!

Защо да участвате: 

 • За да можете да идентифицирате собствения си стил и да се адаптираме към поведението на другите.
 • За да подобрите процеса на комуникация, както в екипите към които се отнасяте, така и с вашите клиенти и бизнес партньори.
 • За да се научите да разпознавате характеристиките на различните типове поведение.
 • За да изберете комуникационен канал с предпочитана модалност.

DISC профилирането ни помага да намерим отговор на следните въпроси:

 • Как отговаряме на предизвикателствата (Dominate)?;
 • Как общуваме с другите (Influence)?;
 • Как се вписваме в средата (Steadiness)? 
 • Как се отнасяме и следваме правила и процедури (Compliance)?

В допълнение, разпознаването на подходящия стил за комуникация (VAK стилове - визуален, аудиторен или кинестетичен) ни помага да адаптираме поведението си в общуването с останалите.

Събитието е за вас ако:

 • Вие сте производител или професионалист в област, свързана със сектор агрохрани.
 • Искате да разберете повече за това какви са предимствата и предизвикателствата на интегрираното управление на хранителната верига и как това ще се отрази на вашия бизнес.
 • Искате да придобиете нови умения, за  да управлявате процесите във Вашия бизнес с помощта на интегрираното управление.
 • Искате да създадете нови контакти и да споделите опит с други предприемачи.
 • Искате да развиете бизнеса си по устойчив начин.

Програма

17:00 – 17:10 | Откриване

17:10 – 18:30 | DISC система за оценка на лидерски умения

18:30 – 19:00 | Подходи за комуникация

19:00 – 19:30 | Дискусия

 

За регистрация, моля попълнете заявката на следния линк: https://forms.gle/R6QWTnjyBye4Qh2s7 

За повече информация:
ел.поща: office@rapiv.org
тел: +359 882 809 178

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни