УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
TEX-DAN: Първа партньорска среща в Печ, Унгария

Южната трансдунавска регионална агенция за иновации бе домакин на началната партньорска среща по проект TEX-DAN, която се проведе в гр. Печ, Унгария, в периода 04 - 06 март 2024 г. Екипът на РАПИВ и останалите 13 партньора от 11 държави от дунавския регион взеха активно участие по време на дискусиите за поставяне на основите при изпълнение на дейностите по проекта. 
TEX-DAN има за цел усвояването на технологии от МСП за подобрена кръговост във веригите за стойност на текстила и модата чрез транснационално сътрудничество в Дунавския регион.
Регионът на река Дунав се характеризира с големи разлики в използването на кръгови решения във веригите на стойността на текстила и модата. Например, по отношение на обработката на текстил, Германия, Австрия и Чехия са лидери, докато други страни трябва да направят много, за да ги настигнат. В много аспекти – включително кръговостта – секторите на текстила и модата изостават от други сектори. Освен това в целия Дунавски регион се наблюдава ниско ниво на информираност за кръговите решения. Партньорите от TEX-DAN се обединяват около идеята, че има нужда от подобряване на знанията, подходите, ноу-хау за иновативните технологии, мерки за подкрепа, промяна на политиката, които ще доведат до успешно вграждане на кръговите аспекти в текстилния бранш. Има нужда от дейности за повишаване на осведомеността, свързване на участниците на пазара и образование.
В нашия проект ще се тестват технологични решения по 4 ключови сегмента от веригата на стойността: 1) биоикономично облекло, 2) кръгов дизайн, 3) кръгови производствени процеси, 4) рециклиране.
Партньорите имат за цел надграждане на местни, регионални и национални политики, които насърчават кръговата икономика чрез стимулиране транснационалното сътрудничество и обмена на знания и ще създаде различни устойчиви форми на транснационално сътрудничество.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни