УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
STREAM IT: Начална среща на партньорите в Будапеща

Успешно приключи началната среща на партньорите по проект STREAM IT, която се проведе в гр. Будапеща, Унгария в периода 29 февруари - 01 март 2024 г.

В рамките на 3 години, 21 партньора от 19 държави ще работят за постигане на основната цел на проекта, финансиран по програма Horizon, а именно да се инициира промяна по отношение на продължаващите неравенства между половете в STEM образованието, изследванията и иновациите. Това ще бъде постигнато чрез насърчаване на устойчивото сътрудничество на бизнеси, ориентирани към STEM, средни и висши учебни заведения, изследователски организации, както и неформални научни образователни институции, НПО и организации на гражданското общество и създаване на подходящи инструмени.

Екипът на РАПИВ има водеща роля при създаване на устойчивите мрежи за съвместна работа.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни