УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
СТАРТИРАЙ БИЗНЕС, РАЗВИЙ ГО С НАС!

              

Ако си младеж на възраст до 29 г. и желаеш да стартираш свой собствен бизнес в областите Варна, Шумен, Добрич и Търговище, РАПИВ ти предоставя възможността да се възползваш от безплатните обучения по предприемачество и последващите  консултации.

Нашите опитни експерти ще бъдат до теб и ще те насочват в първите ти стъпки в бизнеса.

Можеш да се включиш в проекта като посетиш някое от нашите информационни събития в горе изброените областни градове или като попълниш анкетата за профилиране и ни я изпратиш на ел. поща office@rapiv.org.

Не пропускай своя шанс за успех!

Проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура „Подкрепа за предприемачество”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни