УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Стартира проект ClimAd - „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие”

На 3.02.2014 г. стартира проектът ClimAd „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие”, финансиран в рамките на „Програма за подкрепа на НПО в България” по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Проектът е с продължителност 24 месеца и дейностите ще се осъществяват на територията на Североизточен регион на България. Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) е бенефициент по програмата.
Проектът ClimAd е финансиран по тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” и приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчиво развитие”. Специфичните цели на проекта са: да осигури участие на НПО при стимулиране на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и да разшири информираността на обществото за адаптиране към климатичните промени.
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни