УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Стартира проект "AYEN - Мрежа за активно младежко предприемачество"

На 01.06.2018 г. стартира изпълнението на проект 2017-1-041 AYEN - "Мрежа за активно младежко предприемачество", финансиран по Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 с период на изпълнение 36 месеца.
Целта на проекта е да се изгради международна мрежа за предприемачество, която да подпомага безработни младежи, младежи, които не участват в никаква форма на заетост и обучение, предимно във възрастовата група от 25 до 29 години, които биха могли да развият нов бизнес и да създадат нови работни места.
В проекта са включени 6 партньора от различни европейски държави:

Водещ партньор:
Hellenic Management Association (Гърция);

Партньори:
Technopolis Science and Technology Park (Италия)
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (България)
Cluster for Eco-Social Innovation and Development (Хърватска)
IPA - Research and Development, Engineering and Manufacturing for Automation Equipment’s and Systems (Румъния)
International Development Norway AS (Норвегия).

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни