УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Среща на партньорите по проект D-CARE, на 29-30 септември 2021, Клуж-Напока, Румъния

Двудневна хибридна среща на партньорите по проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“, се проведе на 29-30 септември 2021 в Клуж-Напока, Румъния и онлайн.

На срещата партньорите обсъдиха  изминалата първа година от проекта и взеха важни решения относно предстоящите за изпълнение дейности. 

Проект DTP3-656-1.2. D-CARE е съфинансиран по програма INTERREG Danube Transnational, Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“.

За актуална информация по проект D-CARE следете 
нашия сайт, нашата фейсбук страницауеб-сайта на проекта или се абонирайте за бюлетина по проекта
  


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни