УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
SIreNERGY: Второ заседание на Групата на заинтересованите страни във Варна

РАПИВ беше домакин на Второто заседание на групата на заинтересованите страни по проект SIrENERGY, което се състоя на 20 февруари 2024 г в Областния Информационен Център - Варна. В заседанието взеха участие представители на местните власти, изследователски организации и организации, подкрепящи бизнеса.

Акцент на срещата бе представяне на добрите практики за включване на гражданското общество в процесите и проектите за внедряване на възобновяеми енергийни източници от регион Блекинге, Швеция, а именно:
  • ДП 1 - Blekinge Offshore: Планиране на изграждане на голям офшорен вятърен парк на 17 км южно от Карлсхамн. Въпреки, че процесът по планиране все още не е приключил, проектът представлява добра практика, тъй като само за няколко години, използвайки подхода "от долу на горе", успява да спечели местната подкрепа, включително от местните рибарските общности, населението и фирмите. Разковничето за успех е провеждане на множество срещи и разяснителни кампании с местните общности, представяне на пълна и прозрачна информация по всеки един компонент, както за ползите, така и за негативите за всички засегнати лица, още преди публичното оповестяване за стартиране на плана.
  • ДП2 - Blekinge Vindkraft (BV): BV  е икономическо сдружение, създадено през 2000 г. във връзка с изграждането на вятърната електроцентрала Freja в Olsäng. Първоначално има 47 желаещи от местните жители за включване в сдружението, които придобиват общо 125 дяла от него. Това е достатъчно, за да закупи 25% от новопостроената вятърна електроцентрала Freja в Olsäng. Останалите 75% са собственост на Eolus Vind AB, компания, която е разработила и построила Freja. Днес BV притежава 2,2 вятърни турбини в Блекинге  от общо 7 и има 238 акционери, представители на местните общности.
  • ДП3 - Малкомащабна комбинирана топлоелектрическа централа: Съоръжение за производство на електроенергия и топлина, собственост на дружество Affärsverken (собственост на община Карлскрона). Произвежда електричество чрез изгаряне на остатъчни материали от мебелно производство или биогорива. Произвежданото количество енергия е достатъчно за осигуряване на повишеното търсене на местното население през зимния сезон.
  • ДП4 - Кооперативна соларна система, изградена върху сметище: Соларната ферма е инициирана от местната общинска енергийна компания Affärsverken. Акции от 0,1 kW са продадени както на граждани, така и на частни компании. Слънчевата ферма постепенно се разширява, като в момента максималната мощност е 2,4 MW. Социалният ефект от изграждането на фермата, освен за производство на енергия е свързан и с оползотворяване на силно замърсен терен от остатъчните химикали от бившето сметище.

В края на заседанието се проведе дискусия относно наличните практики в региона и какви са възможностите за подобряването им. Липсата на нормативна уредба за създаване на енергийни общности, както и трудностите при комуникация с обществеността бяха посочени като два от най-сериозните проблеми за включване на гражданското общество в процесите при изгарждане на ВЕИ. 
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни