УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Седмо заседание на Групата на заинтересованите страни по проект INTRA

РАПИВ организира седмо по ред заседание на Регионалната група на заинтересованите страни по проект INTRA се проведе на 15.12.2020 г. в онлайн платформата Zoom.

Основни теми в заседанието бяха:
- Изпълнение на плана за действие за промяна на мерки по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020;
- Успешни примери за интернационализация на МСП в резултат от приложени мерки за подкрепа;
- Дискусия на тема „Covid-19 и интернационализацията на МСП в България – как чрез мерките за подкрепа да преодолеем негативния ефект”.

За повече информация следете нашия уеб сайт, нашата фейсбук страница и уеб-сайта на проекта

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни