КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Регионално работно заседание по проект InnoMot "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации"

На 2.06.2012 г. в сградата на РАПИВ се проведе Регионално работно заседание по проект InnoMot "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации" по програма INTERREG IVC на ЕК. Участниците, представители на бизнеса, академичните среди, администрацията  и НПО бяха запознати с основните параметри на проекта и с европейските политики в областта на нетехнологичните иновации. Проведена беше ползотворна дискусия за нетехнологични иновации и методите за трансфериране в СИР.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни