УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Регионални заинтересовани страни от проект INTRA работят заедно за подпомагането на интернационализацията на МСП

      На 20-21 септември 2018 г. РАПИВ участва в партньорската среща в гр. Ковънтри в University Enterprise Ltd и Търговската палата на Бирмингам на Великобритания, където регионалните заинтересовани страни задълбочиха познанията си за идентифицираните добри практики, които биха искали да прехвърлят в своите региони. Инициативите за подпомагане на МСП като Ковънтри и Уорикшир LEP Growth Hub подчертаха значението на регионалните агенции да работят заедно за подпомагане на интернационализацията на МСП, а Министерството на международната търговия показа как те подкрепят интернационализацията в региона. Освен това беше подчертано и значението на защитата на правата върху интелектуална собственост за придобиване на международен авторитет. След посещението европейските заинтересовани страни са в процес на разработване на регионален стратегически план за по-добро подпомагане на интернационализацията на предприятията.
За повече информация относно проекта моля посетете www.interregeurope.eu/intra

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни