УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Регионална среща по проект D-Care се проведе във Варна на 08.09.2022Основните проблеми, предизвикателства и възможности за политическа подкрепа за развиване на смарт услуги за социална грижа и здравеопазване в България, бяха обсъдени на Регионална среща във Варна, организирана от РАПИВ в рамките на проект D-CARE.

Резултатите от Работната среща ще бъдат предложени за включване в Транснационална стратегия за услуги за интелигентни грижи и електронно здравеопазване и Регионален план за действие.

Научете повече относно възможностите за коопериране в областта на интелигентните грижи на уебсайта на проект  D-CARE.

    

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни