УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Регионална работна среща „Нетехнологични иновации за подкрепа на малките и средни предприятия” по проект Innomot

На 27.11.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) се проведе регионална работна среща „Нетехнологичните иновации за подкрепа на малките и средни предприятия”.
Нетехнологичните иновации играят съществена роля за преодоляване на новите социални и обществени предизвикателства. Акцентът е повишаването на конкурентоспособността на предприятията, чрез развитието и приемането на нови бизнес модели и стимулирането на мениджърите и собствениците на предприятия да внедряват иновации, като едновременно с това откриват нови и висококвалифицирани работни места.
Работната среща запозна регионалните представители на публичните институции, университетите, бизнеса и неправителствения сектор с разработения План за изпълнение на внедряването на добри eвропейски практики в сферата на нетехнологичните иновации в нашия регион и с възможностите за междурегионално сътрудничество през новия програмен период 2014-2020 г.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни