УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Регионална конференция и информационно събитие по проект D-CARE

 На 06.04.2022 в зала Панорама 13 на Rosslyn Dimyat Hotel и онлайн РАПИВ  бе домакин на Регионална конференция „Иновации за подобряване на интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на компетентностите и предприемачеството” и информационно събитие по проект DTP656 D-CARE, финансиран по програма INTERREG Danube Transnational.

Българският екип по Interreg Project D-Care  от РАПИВ и НАСО  представиха  постигнатите резултати по проекта:

- ILE - Иновативна среда за обучение, включително нова онлайн платформа ориентирана към специфични обучителни нужди на целевите групи, както и резултатите от тестване на обучителни материали;
 
- Smart Care Lab - среда за стимулиране на иновациите в сектора на здравеопазването и социалната грижа;
 
- Резултатите от Иновационно състезание 2022 - представяне на финалистите - иноватори в сферата на интелигентните грижи.

В двете събития участваха представители на бизнеса, публични власти, НПО, университети и изследователски организации както и други заинтересовани страни в областта на интелигентните грижи и грижата за възрастните хора.

      

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни