УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Разработен е анализът на политиките за подкрепа на предприемачеството сред младите жени по проект WOMEN IN BUSINESS

      Докладът за анализа на политиките и законодателната рамка обобщава и синтезира състоянието на съществуващите политики, свързани с предприемачеството сред млади жени в 9 държави от Дунавския регион: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Унгария, Молдова , Румъния и Словения. По този начин докладът дава възможност на партньорите по проекта и съответните заинтересовани страни да получат реалната картина на правната рамка и съществуващите политики в областта на предприемачеството сред млади жени. Той ще служи като основа за по-нататъшно разработване на препоръки за промяна в политиките за подкрепа на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион.

      Пълната версия на доклада на английски език е достъпна тук
     
      За повече информация за проект „WOMEN IN BUSINESS” следвайте ни:

      https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject/
      https://twitter.com/WIBinDanube
      https://www.linkedin.com/company/women-in-business-project
      https://www.instagram.com/WOMENinBUSINESS.project/
      или се абонирайте за нашия бюлетин: тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни