УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ взе участие в Startup Europe Week Varna 2019

      На 15 март 2019 г. по време на Startup Europe Week Varna 2019 Владислав Вълчинов представи на присъстващите предлаганите от РАПИВ възможности за подкрепа на стартиращи компании по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Проект AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”, финансиран от Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

      Събитието се организира от Beehive с финансовата подкрепа на Община Варна.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни