УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ реализира поредица от международни събития, свързани с интернационализацията на МСП по проект INTRA

РАПИВ успешно проведе поредица от международни събития в периода 13-15.09.2016 г. по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”, финансиран по първата покана за проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. на ЕК с участието на партньорите по проекта от Словения, Италия, Испания, Португалия и Великобритания. 
Проектът се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на услуги за насърчаване на интернационализацията и подкрепа на конкурентоспособността на регионалните икономики, като по този начин допринася за постигането на целите, заложени в Стратегия “Европа 2020”.
На 13.09.2016 г. се проведе междурегионален семинар „Генериране на знания в процесите по интернационализация” и представяне на добри практики в сферата на интернационализацията.
Повече информация за събитието може да намерите тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни