УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационно събитие в Технически университет - Варна, гр. Варна


     На 13.11.2018 г. от 18.30 ч. в Технически университет-Варна Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна в партньорство с клуб „Предприемачество и иновации” към ТУ - Варна проведе инфомационно събитие по проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”. На събитието присъстваха 19 студенти.
     Експертите на РАПИВ предложиха на участниците да се включат в практически насочено предприемаческо обучение, да развият своя първи професионален бизнес план и да се консултират за своите разнообразни идеи с опитни наставници.
     Презентацията от събитието можете да намерите тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни