УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационно събитие „Собствен бизнес! Защо не?” в Икономически университет - Варна


      На 21.05.2019 г. от 15.30 ч. в зала 222 на ИУ-Варна Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна в партньорство с клуб „Търговия” към Икономически университет- Варна проведе мотивационно и инфомационно събитие по проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”.

      Д-р Ралица Жекова, Изпълнителен директор на РАПИВ, откри събитието, след което даде думата на лекторите:
г-н Даниел Монтиглио – основател на Foreigner.bg,
г-н Христомир Христов – съосновател на споделеното работно място „Switch”,
г-н Божидар Панайотов – председател на клуб „Търговия” към ИУ-Варна, и
г-н Владислав Вълчинов – експерт, бизнес развитие към РАПИВ.

    В началото на дискусията всеки от лекторите и участниците се представи пред присъстващите. Участниците в събитието изявиха силен интерес към пътят на предприемачите – какви са трудностите, с които са се сблъскали, както и кои са качествата, които са нужни на един успешен предприемач.

      Срещата приключи с представянето на възможностите за подкрепа по проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни