КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационно събитие „Пътят към успешния бизнес" в гр. Шумен

      На 10.11.2018 г. от 10.30 ч. Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), съвместно с Областен информационен център – гр. Шумен, проведе мотивационно и информационно събитие „Пътят към успешния бизнес” по проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” в сградата на ОИЦ – гр. Шумен.
      Д-р Ралица Жекова – Изпълнителен директор на РАПИВ и г-жа Галина Минчева – Управител на ОИЦ – гр. Шумен - откриха събитието, след което г-жа Минчева продължи с представяне на възможности за финансиране на бизнеса чрез европейските програми.
      Г-н Даниел Монтиглио, основател на Foreigner.bg, представи своя пример за социално предприемачество и мотивира младите хора да развиват идеи в тази сфера.
      Съоснователят на Mimirium Network - г-н Галин Динков, разказа примера със своята стартираща компания, която е сключила първия си договор с международен контрагент и насърчи аудиторията да използва блокчейн технологията в своя бъдещ бизнес.
      Бяха представени и възможности за подкрепа и финансиране в региона. Г-н Дилян Попов, Директор обучения в Българския център за предприемачество, представи нов поглед за бизнеса на заинтересованите и предложи възможности за обучение по предприемачество.
      Г-жа Мария Джунлиева, експерт от екипа на РАПИВ, представи възможностите по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, които могат да подпомогнат желаещите младежи до 29 г. от област Шумен да стартират свой бизнес.
      В дискусията бяха засегнати темите за ефективността на европейски фондове, как да бъдат превъзмогнати основни пречки пред стартиращо бизнес начинание и значимостта на обучението за придобиване на предприемачески умения.
      Презентациите от събитието можете да намерите тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни