КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационно събитие по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

     
      Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) проведе на 27.09.2018 г. в гр. Варна информационно събитие в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов".
      Събитието се реализира в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
      В събитието участваха над 25 ученици от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов". По време на събитието екипът на РАПИВ представи възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите да стартират свой бизнес младежи до 29 г. от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
      Учениците бяха поставени в ролята на бъдещи предприемачи и работиха в екипи.
      Лекторите на РАПИВ провокираха оживена дискусия с младежите как да стартират бизнес и как да превърнат стремежите си в успешни начинания.
      Презентацията от събитието може да бъде намерена тук.
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни