УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационно събитие по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

     
      Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) проведе на 27.09.2018 г. в гр. Варна информационно събитие в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов".
      Събитието се реализира в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
      В събитието участваха над 25 ученици от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов". По време на събитието екипът на РАПИВ представи възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите да стартират свой бизнес младежи до 29 г. от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
      Учениците бяха поставени в ролята на бъдещи предприемачи и работиха в екипи.
      Лекторите на РАПИВ провокираха оживена дискусия с младежите как да стартират бизнес и как да превърнат стремежите си в успешни начинания.
      Презентацията от събитието може да бъде намерена тук.
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни