КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационно събитие по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” в Търговище


          Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ
) проведе информационно събитие на 24.10.2018 г. в кафе-театъра на ОНЧ „Напредък-1864“, гр. Търговище.
       Събитието се реализира в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

        В събитието участваха над 50 души от област Търговище. По време на събитието екипът на РАПИВ представи възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, които да подпомогнат желаещите младежи до 29 г. от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище да стартират свой бизнес.
         Лекторите на РАПИВ провокираха оживена дискусия с присъстващите как да стартират бизнес и как да превърнат стремежите си в успешни начинания.
         Презентацията от събитието може да бъде намерена тук.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни