КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ е съ-организатор на Форума „Бъдещето на кохезионната политика на ЕС“

          На 29 октомври 2018 г. в партньорство с Областният информационен център – Варна и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна  проведе форум „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“. Форумът популяризира новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбеляза 30-тата годишнина на Кохезионната политика на Европейския съюз.
         Събитието бе разделено на два панела. В първият - с научен елемент „тип форум“, участваха евродепутатът г-н Андрей Новаков, г-жа Малина Крумова - представител на работната група за опростяване на кохезионната политика, г-жа Людмила Тозева и г-жа Мирослава Пигова – представители на дирекция „Централно координационно звено” към МС. Във втория – тип „граждански диалог” се включиха проф. д-р Павел Павлов и доц.д-р Магдалена Иванова - представители на ВСУ и Владислав Вълчинов, експерт към РАПИВ.  Владислав Вълчинов откри втория панел с представянето на европейски и български политики за младежко включване. Бяха представени и два от изпълняваните от РАПИВ проекти за подкрепа на младите хора - проект „WOMEN IN BUSINESS - Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, финансиран по втората покана на Програма за транснационално сътрудничество “Дунав” 2014-2020 г. и проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
       Във форума взеха участие над 100 души: депутати, представители на централната и местна власт, академичната общност, студенти, представители на НПО сектора и бизнеса, а модератор на събитието беше Георги Харизанов, Изпълнителен директор на ТВ „Европа“ и Заместник-председател на Институт за дясна политика. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни