УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Работна среща в гр. Валенсия, Испания по проект REGIOCLIMA

Втори тематичен семинар и работна среща на тема: “Изграждане на регионални обединения и координираши действия за адаптиране към климатичните промени” се проведе между 30ти ноември и 02ри декември 2009 във Валенсия, Испания. Събитието е част от проект “REGIOCLIMA – Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени”, който се осъществява по програма INTERREG IVC 2007-2013 и е съфинансиран от ЕФРР.
Целта на втория тематичен семинар е да покаже добрите практики, осъществени от регион Валенсия по отношение на мерки за адаптиране към климатичните промени и да даде разяснения по проучвания, извършвани през годините от учени в областта на водните и климатични особености на западното Средиземноморие.
Семинарът също така дава възможност на участниците да обменят идеи относно интереса на заинтересованите към климатичните промени и адаптирането.
Българската делегация се ръководи от д-р Димитър Радев, изпълнителен директор на РАПИВ. Членове на делегацията от РАПИВ са г-жа Мария Златева - Петкова, финансов мениджър и г-ца Ирина Кирчева, специалист проекти.
Програмата на събитието включва:
1. Презентации:
Лектори
- г-н Джозе Капила, Директор на Инситута по Водите и Околната среда (IIAMA) Политехнически университет на Валенсия  – Испания.
- г-н Ф.  Гонзалес, Регионално Министерство на Околната среда, Главна дирекция за климатичните промени, Валенсия, Испания.
Интерактивни работни групи: “Изграждане на регионални обединения и координираши действия за адаптиране към климатичните промени” с помощта на модератори;
2. Посещение на Изследователски център  CEAM (Център за проучвания на околната среда в Средиземноморието) и презентация от Проф. Милан Милан, директор на CEAM;
3. Посещение на природните дюни и парк;
4. Изисквания на финансовия мениджмънт: Презентация на уеб портала от външен експерт: on-line сесия;
5. Направляващ комитет.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни