УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Тематичен семинар и работна среща по проект REGIOCLIMA в гр. Хераклион, Гърция

 Тематичен семинар и работна среща се проведоха на 21-22 септември 2009 в Хераклион, Гърция на тема: “Идентифициране на оптимално разпределение на ресурсите и ефективно използване на ресурсите при адаптиране към климатичните промени”. Събитието е част от проект “REGIOCLIMA – Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени”, който се осъществява INTERREG IVC 2007-2013 и съфинансиран по ЕФРР.
Общата цел на срещата е да подобри сътрудничеството между избраните ЕС региони за подпомагане на разработването на стратегии за адаптиране към климатичните промени и въвеждането на ръководства за политики.
Специфичната цел на тематичния семинар и работна среща е да разработи капацитета на регионалните власти да задействат въвеждането на мерки за адаптиране към климатичните промени чрез подобряване на разбирането на достъпните за тази цел ресурси на регионално ниво.
Представителите на РАПИВ – д-р Радев, изпълнителен директор, г-жа Мария Златева - Петкова – финансов мениджър и инж. Лилия Калоянова – бизнес консултант, активно участваха в дискусиите. Българската делегация намира, че организацията и домакинството на събитието в Крит  са отлични и че желанието на всички партньори да решат заедно дискутираните въпроси ще спомогне за напредването в осъществяването на проекта. 
Програмата на събитието включваше:
1. Една пленарна сесия с лектори г-н Питър Репински, Устойчиво потребление и производство, Експерт по климатични промени и енергетика и Проф. Димитрис Лалас инженер по околна среда, Проф. Костас Сънолакис, Технически университет на Крит;
2. World Café: Дискусия върху използването на регионалните ресурси в стратегиите за адаптиране към климатичните промени с модератор г-н Дженс Кристиян Норгаард;
3. Работни сесии:
    3.1 Изследване на достъпността и използването на ресурси в регионални инициативи за адаптиране към климатичните промени;
    3.2 Използване на ресурсите при адаптиране към климатичните промени в областта на туризма.
4.Направляващ комитет.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни