УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Първо заседание на Националната група на заинтересованите страни по проект WOMEN IN BUSINESS

    Проведе се първото заседание на Националната група на заинтересованите страни по проект WOMEN IN BUSINESS, организирано от РАПИВ в сградата на Областен информационен център – Варна. На заседанието присъстваха представители на регионални браншови организации, НПО в подкрепа на жените-предприемачи, организации, подпомагащи стартиращи компании и университети. Членовете на Групата се запознаха с възможностите, които проектът предлага за повишаване на знанията и уменията на младите жени и подобряване на предприемаческата среда.
      Представени бяха предварителните резултати от извършено национално проучване на бариерите, пред които са изправени дамите на възраст от 15-34 години, стартиращи или управляващи собствен бизнес.  Членовете на Националната група на заинтересованите страни избраха своите представители в Консултативния съвет на проекта: г-жа Татяна Гичева, Enterprise Europe Network – Добрич, Секторна група „Женско предприемачество” и г-жа Татяна Кметова, Център за изследвания и политики за жените. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни