УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Първи семинар на заинтересованите страни по проект D-CARE

      На 2 декември 2020 г. се проведе Първия семинар на заинтересованите страни по проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“. В семинара се включиха 21 участника, представители на партньорите по проекта: РАПИВ, НАСО и Община Аксаково, публични органи: Община Варна (Отдел за социални услуги), Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане; индустрии - ИКТ Клъстер Варна, университети - Варненски свободен университет, Медицински университет – Варна, НПО: доставчици на социални услуги - Центрове за грижа за възрастни хора в Никопол и Кюстендил, Център за социална подкрепа в Гулянци и Комплекс за социално развитие в Търговище.
      Срещата откри доц. Ралица Жекова, изпълнителен директор на РАПИВ, която представи на участниците дейността на Сдружението и основна информация за проект D-CARE, след което даде думата на г-н Георги Георгиев, представител на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО).
      Г-н Георгиев представи дейността на НАСО, представителите на отдела за социални услуги за възрастни в Агенцията за социално подпомагане, отдела за социални услуги към Община Варна и експертите от НАСО, работещи по проекта и по темата за възрастните хора.
      Г-жа Нели Петрова, представител на Община Аксаково, сподели с участниците желанието на Община Аксаково да продължи диверсификация и въвеждане на все повече и повече нови услуги за гражданите. Накрая г-жа Петрова изрази убеждението си, че сътрудничеството ще бъде полезно за всички и те ще получат информация и идеи за нови услуги и как по-добре да подкрепят гражданите и да развият успешно своите дейности.
      Проф. Тодорка Костадинова, представител на Медицински университет – Варна, запозна участниците с дейностите на МУ - Варна в областта на интелигентните грижи.
      Г-жа Мария Златева, част от екипа на РАПИВ, представи на участниците проект D-CARE, 3-те основни стълба за действие на проекта, работните пакети и т.н.
      Г-жа Свобода Тодорова, НАСО, представи по-подробна информация за това какво се очаква от заинтересованите страни и че решенията ще бъдат взети въз основа на тяхната експертна оценка и експертни съвети по темата на текущия проект.
      Доц. Ралица Жекова представи разработения въпросник, който беше изпратен предварително на заинтересованите страни за попълване.

      Семинарът продължи с дискусия, фокусирана върху „интелигентни грижи и здраве“.

      Г-жа Жанета Георгиева от НАСО подпомогна дискусията. Участниците бяха поканени да отговорят на въпроси, разделени на пет теми: Тема 1 - Интелигентни грижи и здраве, Тема 2 – Екосистеми, Тема 3 – Иновации, Тема 4 – Обучение и Тема 5 - COVID и здравеопазване.
      Благодарение на дискусията бяха изведени основни заключения, необходими за по-нататъшни дейности за изпълнение на проекта.

      За актуална информация по проект D-CARE следете нашия сайт, нашата фейсбук страница, уеб-сайта на проекта или се абонирайте за бюлетина по проекта

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни