УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Проведе се виртуален семинар: „Отключване на предприемаческия потенциал на жените”в рамките на 18-та Седмица на европейските региони и градове 2020

    На 7 Октомври 2020 г. в рамките на 18-та Седмица на европейските региони и градове 2020 се проведе виртуален семинар: „Отключване на предприемаческия потенциал на жените”, организиран от РАПИВ. В семинара се включиха повече от 65 участника.
      Модератор на събитието беше г-жа Саня Попович-Пантич, Председател на Секторна група за женско предприемачество към EEN.
    Г-жа Ралица Жекова, изпълнителен директор на РАПИВ, приветства участниците и презентаторите и представи дейностите на сдружението в подкрепа на женското предприемачество.
      Г-жа Вираг Шар, Изследователски институт HETFA и Център за икономически и социални анализи, Унгария, представи проект
Ifempower и резултатите от съвместно проучване за въздействието на Covid-19 върху предприемаческата нагласа на жените в Европа.
    Г-жа Габриела Костовска Богоеска, Фондация за управление и индустриални изследвания, Северна Македония и координатор на проект WEgate представи възможностите за жените предприемачи, предоставяни чрез портала на проекта WEgate.

      Г-жа Сандра Вайс-Валнер, Иновационен регион Щирия, Австрия, представи дейностите на проект Women in Business за подпомагане на млади жени предприемачи от Дунавския регион. Бяха дискутирани препоръките за промяна на политики, формирани на база направени проучвания в 9 държави в дунавския регион и изследвани добри практики.
      Г-жа Амели Леклер, BPW (Business & Professional Women) Europe, Белгия, запозна участниците с възможностите за насърчаване на предприемачеството чрез различни направления от European Women’s Lobby.
      Видео от събитието вече е налично на страницата на #EURegionsWeek и може да бъде гледано тук

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни