УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Проект „WOMEN IN BUSINESS” в Марибор, Словения

      MRA и SGZ бяха домакини на серия от събития по проект „WOMEN IN BUSINESS” в периода 09 - 10 април 2019 г. - информационно събитие, 4-то транснационално опознавателно посещение, 1-ва среща на тематичната група по проекта и 2-ра транснационална среща на заинтересованите страни и среща на Направляващия комитет в Марибор, Словения.
      Информационното събитие започна с приветствено изказване на домакините: г-н Михаел Лесковар, директор, Агенция за развитие на Марибор (MRA) и г-жа Александра Подгорник, директор, Търговска камара на Щайрска (SGZ), и специален адрес от г-жа Марлен Скарловник, Министерство на икономическото развитие и технологиите.
      Повече от 40 участници бяха информирани от г-жа Ралица Жекова, Ръководител на проекта, RAPIV за проекта „WOMEN IN BUSINESS”. Д-р Амна Поточник, MRA направи преглед на Транснационалното проучване на настоящото състояние на предприемачеството сред младите жени.

      Първата среща на тематичната работна група се проведе на 9 април 2019 г., на която беше предоставена обратна връзка за развитието на новите модели за обучение. Тя се проведе под формата на семинар, в който участниците работиха в 3 отделни групи по следните елементи от обучителния модел:
• Методология за разработване на моделите за обучение,
• Дизайн на моделите за обучение,
• Управление и оценка на обучителните дейности.

      Членовете на Консултативния съвет гласуваха и одобриха Транснационалното изследване на текущото състояние на предприемачеството сред младите жени по време на 2-рата транснационална среща на заинтересованите страни.
В късния следобед партньорите по проекта посетиха Women, (Be)coming, изложба, която е направена по проект Wom@rts и местни художници. На всички присъстващи беше интересно да научат повече за разликата между половете в изкуството и каква подкрепа получавате местните художници.

      Транснационалното опознавателно посещение продължи и на следващия ден (10 април 2019 г.), когато бяха представени 5 австрийски и 5 словенски добри практики за подкрепа на женското предприемачество.

     За повече информация за проект „WOMEN IN BUSINESS” следвайте ни:
https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject/
https://twitter.com/WIBinDanube
https://www.linkedin.com/company/women-in-business-project
https://www.instagram.com/WOMENinBUSINESS.project/
или се абонирайте за нашия бюлетин: тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни