УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Прессъобщение №1: Проект No 2017-1-041 AYEN


Проект AYEN „Мрежа за активно младежко предприемачество“ е финансиран по Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г., област на подкрепа: Иновации и изследване.

Целта му е да се изгради транснационална мрежа за предприемачество, която да помага на безработни младежи до 29 години, които не участват в никаква форма на заетост и обучение, да развият нов бизнес и да създадат работни места.

Проектът е с общ бюджет 3 010 321 Евро и продължителност 36 месеца от 01.06.2018 г. до 28.05.2021 г.

Партньори: Партньори на РАПИВ в изпълнение на проекта са пет организации от Гърция, Италия, Хърватска, Румъния и Норвегия.

Какво постигнахме до момента?

• 36 младежи са включени в проекта;

• 24 младежи активно работят по своята бизнес идея и са стартирали собствен бизнес;

• Работа с компании в над 10 различни бизнес сектора;

• Предоставени повече от 600 часа индивидуални консултации;

• Предоставен безплатен co-working за 22 компании за период от 2 години.


Какво предстои?

• Групови и индивидуални обучения;
• Редовни срещи за решаване на конкретни казуси;
• Стажове в България, Гърция, Румъния, Хърватска и Италия;
• Консултации за обмяна на опит с развити компании от ЕС.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни