УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Представяне на проект INNOMOT на семинар в гр. София

На 28.03.2013 г. в София се състоя семинар на тема „Постиженията на проектите по програма INTERREG IVC в България и перспективите за бъдещото междурегионално сътрудничество за периода 2014-2020”. Ирина Кирчева, специалист проекти в РАПИВ представи основните цели и постижения на проект INNOMOT и възможността за трансфер на добри практики. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни