УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Представяне на препоръките за промяна на политики по проект WOMEN IN BUSINESS на Заключителна среща на 29-ия Икономически и екологичен форум на ОССЕ

 Заключителна среща на 29 -ия Икономически и екологичен форум на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) се проведе на 9-ти и 10-ти септември 2021 г. в Прага и онлайн.
По време на хибридното събитие, участниците във форума се обединиха около тезата, че икономическото овластяване на жените е жизненоважно за устойчивите и демократични общества.
Икономическият и екологичен форум е основният цикъл на срещи в рамките на икономическото и екологичното измерение на ОССЕ. Неговите цели са да идентифицира нуждите и приоритетите, да повиши осведомеността и да стимулира политическата воля на 57-те държави-членки на ОССЕ за справяне с предизвикателствата, свързани с икономиката, околната среда и сигурността, да сподели най -добрите практики, както и да осигури платформа за диалог с представители на международни организации, бизнес и академични общности и гражданското общество.
 
Ралица Жекова, изпълнителен директор на РАПИВ, направи изказване в рамките на форума, като представи основните препоръки за промяна на политики, заложени в Политическата програма, разработена по проект WOMEN IN BUSINESS, а именно:
-Създаване на благоприятна среда чрез прилагане на концепция на едно гише-създаване на централизирана платформа, свързана със стартиращи жени, където стартиращи фирми, инвеститори, образователни институции, ускорители и инкубатори, студенти и други заинтересовани страни биха могли да се срещнат и да обменят информация;
- Създаване на политически инструменти и инструменти в подкрепа на стартиращи жени, включително програми за менторство и обучения за бизнес, цифрови и меки умения.
- разработване на Стратегия и предприемане на конкретни действия за хармонизиране на бизнес средата със семейната среда с цел предоставяне на подкрепа и облекчение на жените под формата на грижи за деца, грижи за възрастни хора, семеен живот и отдих.
 
Укрепването на равенството между половете е един от основните приоритети на ОССЕ по време на председателството на Швеция през 2021 г. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни