УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Представяне на Анализа на интернационализацията на малки и средни предприятия в Североизточния регион на България, разработен по проект INTRA

      На 31 януари 2019 г. от 14:00 часа в Областен информационен център - Варна РАПИВ, съвместно с ОИЦ - Варна и Агенция за икономическо развитие - Варна, проведе информационно събитие „Проекти в помощ на бизнеса”.
      На присъстващите г-жа Мария Златева представи и „Анализ на интернационализацията на малки и средни предприятия в Североизточния регион на България” разработен от РАПИВ по проект INTRA "Интернационализация на регионалните МСП". Той е финансиран по първата покана за набиране на проектни предложения по програма „Интерег Европа“2014-2020 г.

За повече информация следете нашия уеб-сайт, както и фейсбук страницата на РАПИВ.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни