УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Предложение по процедури от Индикативната годишна работна програма за 2018 г. по ОПИК в изпълнение на дейности по проект INTRA

В изпълнение на дейностите по проект INTRA "Интернационализация на регионалните МСП"по програма INTERREG EUROPE, РАПИВ официално внесе към Министерството на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, предложение по процедури от Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Предложенията са оформени на база резултатите от разработения „Анализ на интернационализацията на МСП от Североизточния регион на България”, проучените добри практики за интернационализация на МСП от Словения, Италия, Испания, Португалия и Великобритания, представени по време на междурегионални опознавателни посещения и проведени дискусии по време на заседанията на Групата на заинтересованите страни, срещи и обсъждане с бизнеси.

Със съдържанието на документа можете да се запознаете тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни