УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Подкрепа на конкурентоспособността на предприятията в Дунавския Регион чрез Изкуствен Интелект

Регионална агенция за предприемачество и иновации (РАПИВ) участва в Работната група "Изкуствен интелект" (РГИИ) по Приоритетна област 8 (PA8) Конкурентоспособност на предприятията - на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Асоциацията на Pannon Business Network от Унгария е координатор на Работната група, в която са включени 19 организации от 9 Дунавски държави, решени да насърчат прилагането на ИИ в Дунавския регион в ключовите области на приложение, използвайки различни видове технологии.
 
Кратко представяне на организациите, членове на РГ  и дейността им в подкрепа на прилагането на ИИ може да намерите в:

Брошура на Работната група за Изкуствен интелект, PA 8


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни