УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Бюлетин № 5 по проект INTRA

Наскоро публикувахме Бюлетин № 5 по проект INTRA, пълен с интересни новини: вторият кръг от опознавателни посещения в Португалия и Испания приключи успешно; подготвя се "Наръчник с добри практики по интернационализация на МСП"; Абруцо по Пътя на коприната - директорът на CAPITANK - инж. Ерколе Каути ни разказва за добра
практика за интернационализация - "Abruzzo made in China".
За повече информация: Бюлетин № 5

Повече информация за добрите практики за интернационализация на МСП можете на откриете на уеб страницата на проект INTRA: https://www.interregeurope.eu/intra/good-practices/Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни