УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Организира се заключителна конференция „Адаптиране към климатичните промени -възможности за устойчиво развитие” по проект ClimAD

На 27.01.2016 г. РАПИВ организира  в гр.Варна, хотел „Черно море” заключителна конференция „Адаптиране към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие”, по проект ClimAD, финансиран по „Програма за подкрепа на НПО в България”  по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Целта на заключителната конференция е да разшири информираността на обществото за адаптиране към климатичните промени,  да подпомогне участието на НПО при стимулиране на политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и да запознае политиците с резултатите от проекта и с предложенията за включване на европейски политики и добри практики в регионалните и местни планове за устойчиво развитие. 
Програмата на конференцията може да намерите тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни