УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Опознавателно посещение в регион Мийт, Ирландия, финансирано по проект INNOMOT

На 14 и 15.11.2013 г. делегация от гр. Варна в състав г-н Мерткан Ибрямов, Зам. областен управител на област Варна, г-н Яни Янев, Председател на УС на РАПИВ, д-р Димитър Радев - Изпълнителен директор, г-жа Мария Златева, Финансов мениджър и г-жа Ивелина Несторова, експерт взе участие в  опознавателно посещение в регион Мийт, Ирландия по проект INNOMOT. Участниците се запознаха с добрите практики на регион Мийт в сферата на нетехнологичните иновации.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни