УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Опознавателно посещение в гр. Галанта, Словакия по проект REGIOCLIMA

В рамките на проект REGIOCLIMA, програма INTERREG IV C, делегация от Варна в състав: г-н Данчо Симеонов, Областен Управител, област Варна, доц. Димитър Русев, експерт, ТУ - Варна, доц. Димитър Радев, изпълнителен директор РАПИВ, инж. Лилия Калоянова, бизнес консултант, РАПИВ, посети на 08.12.2011 геотермалната централа в Галанта, Словакия с цел проучване и трансфер на опита в използването на геотермална енергия.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни