УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Опознавателно посещение в гр. Фаро, Португалия по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”

В периода 26-27.09.2017 г. екипът на РАПИВ взе участие в международна среща, финансирана по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”. Срещата бе организирана от партньора Университет в Алгарв - Португалия.
Срещата започна с кратка презентация за регионалната политика по отношение на интернационализация. На участниците бяха представени различни добри практики относно интернационализацията на МСП. Беше представена и дейността на някои местни предприятия от различни сектори.
Можете да видите избрани части от посещението в град Фаро, Португалия тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни