УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Начална среща по проект D-CARE

      На 1.10.2020 г. се състоя началната среща по проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“, финансиран по третата покана за набиране на проектни предложения на програма INTERREG Danube Transnational 2014-2020.
      Екипът на РАПИВ взе участие в началната среща на партньорите, по време на която бяха обсъдени основни въпроси, свързани с изпълнението на проекта, както и предстоящите дейности.

      Актуална информация за проекта, можете да откриете на http://www.interreg-danube.eu/d-care, както и като се регистрирате за електронния бюлетин тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни