УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Начална партньорска среща по проект WOMEN IN BUSINESS във Варна


На 18.07.2018 г. се проведе Начална партньорска среща по проект WOMEN IN BUSINESS във Варна. Домакин на събитието е РАПИВ – водещ партньор по проекта.

Всички 14 партньора по проекта участваха в събитието. На срещата беше обсъдена общата работна рамка, споделиха се знания за тематиката на проекта, както и по административните, управленските и финансовите процедури. Разясниха се задълженията и отговорностите на партньорите в съответствие с графика на дейностите по проекта.

В края на деня, Антониос Мелас, представител на DTP JS, даде положителна оценка на проведеното събитие.

За повече информация моля посетете http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2552.
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни